Kategorie

Menu

Uživatel

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je důležitou součástí staveb. Umožňuje lidem bezpečně opustit prostor a usnadňuje orientaci během výpadku obvyklého síťového napájení. V tomto článku se o něm dozvíte základní informace.

Co se v článku o nouzovém osvětlení dozvíte ?

  • Co je to nouzové osvětlení a kam se umisťuje.
  • Jaké je dělení nouzového osvětlení dle jeho použití.
  • Kde je třeba použít nouzové osvětlení.

Co je to nouzové osvětlení ?

Nouzové osvětlení musí svítit od výpadku napájení po dobu nejméně 1 hodiny. Pro určité prostory ( např. zdravotnická zařízení) může být legislativou daná jiná nejkratší možná doba svícení. Nouzové osvětlení dělíme na decentrální a centrální.

Používá se v únikových cestách, na schodištích, u východů z budovy, na chodbách sloužících k opuštění objektu, v sálech a ve všech ostatních místnostech pro návštěvníky - šatny, toalety atd. Dále u každých východových dveří, nouzových východových dveří, požárně bezpečnostních zařízení nebo u potencionálního nebezpečí.

Konkrétní požadavky na nouzové osvětlení v daných objektech určují konkrétní normy ČSN souboru 73 08 - Požární bezpečnosti staveb.

Kde je nutné použít nouzové osvětlení ?

  • Veřejně přístupné, obytné vícepodlažní a výškové budovy.

  • Zdravotnická zařízení.

  • Shromažďovací prostory: haly, kina či divadla.

  • Restaurace, prodejní místa.

  • Prostory s plochou větší než 1000m2.

  • Zastřešená parkoviště a jiné prostory pouze s umělým osvětlením.

Rozdělení nouzového osvětlení podle účelu

Zde Vám přinášíme základní rozdělení nouzového osvětlení. Jedná se o rozdělení z hlediska, k čemu v daném objektu při výpadku elektrické energie slouží.

Osvětlení únikové cesty

 Usnadňuje bezpečné opuštění prostoru osvětlením únikových cest. Na určených místech také osvětluje požárně bezpečnostní zařízení.

Osvětlení bezpečnostních značek

Osvětlené směrové značky (piktogramy) se používají pro navedení k únikovému východu nebo pro navedení k únikovému východu.

Osvětlení otevřeného prostoru

Usnadňuje bezpečný pohyb směrem k únikovému východu v prostorech s nespecifikovanými únikovými cestami jako např. haly, sály atd.

Osvětlení prostorů s vyšším rizikem

Přispívá k bezpečnosti osob při potenciálně nebezpečných činnostech, situacích a umožňuje usnadnit ukončení probíhajících procesů před opuštěním prostoru.

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím